Overnamecontract Due Diligence

Wat is?

The basis function of M & A due diligence is to assess the benefits and liabilities of a proposed acquisitions by inquiring into all relevant aspects of the past, present and predictable future of the business to be purchased. Those making this assessment should focus on risk. Definitie van LAJOUX & ELSON in “The art of M & A, due diligence”.

 

België: de koper heeft een onderzoeksplicht!

 

Het nadeel is dat wanneer deze clausule niet is opgenomen beroep moet gedaan worden op de gemeenrechtelijke beginselen, nl. dwaling, niet conforme levering, verborgen gebreken, culpa in contrahendo.

 

Centraal is informatie.

 

Het onderzoek kan betrekking hebben op de volgende aspecten:

  • financieel: is prijs ok?
  • operationeel functioneren van de ondereming: bedrijfscultuur, personeel;
  • juridisch

 

Checklist: taylor made is noodzakelijk.

 

Afspraken m.b.t het ter beschikking stellen van informatie: plaats, tijdstip, wie, kopies?

 

Gevolgen: deal breakers, prijszetting, zekerheden.

 

Representations en warranties

 

Van belang is afspraken te maken rond wie de risico’s draagt van het due diligence onderzoek, bvb wat in geval van een beperkt onderzoek?

 

Rechtsplegingsvergoeding, Verliezende partij betaalt!

De rechtspleginsgvergoeding wordt bepaald afhankelijk van het financieel belang van de zaak. De rechtbank kan verhogen of verlagen tot een maximum of een minimum. Zij kan rekening houden met de financiële draagkracht van de verliezende partij, de complexiteit van de zaak, de belangrijkheid van de contractuele vergoedingen welke al overeengekomen zijn en het kennelijk onredelijk karakter van de situatie.

Vordering

Basisbedrag 

Minimumbedrag 

Maximumbedrag 

tot 250 €   

 150 €   

 75 €

 300 €

van 250,01 – 750 €

 200 €

 125 €

 500 €

750,01 – 2.500 €

 400 €

 200 €

 1000 €

2.500,01 – 5.000 €

 650 €

 375 €

 1.500 €

5.000,01 – 10.000 €

 900 €

 500 €

 2.000 €

10.000,01 – 20.000 €

 1.100 €

 625 €

 2.500 €

20.000,01 – 40.000 €

 2.000 €

 1.000 €

 4.000 €

40.000,01 – 60.000 €

 2.500 €

 1.000 €

 5.000 €

60.000,01 –  100.000 €

 3.000 €

 1.000 €

 6.000 €

100.000,01 -250.000 €

 5.000 €

 1.000 €

 10.000 €

250.000,01 – 500.000 €

 7.000 €

 1.000 €

 14.000 €

500.000,01 – 1.000.000 €

 10.000 €

 1.000 €

 20.000 €

boven 1.000.000,01€  

 15.000 €

 1.000 €

 30.000 €

 

Koninklijk Besluit van 26. oktober 2007 (Belgisch Staatsblad van 9.11.2007)

Klik hier om het KB op te vragen.

 


Geplaatst door Doukhopelnikoff.com Advocaat en Visie op Advocaat en Visie door Stephan Doukhopelnikoff op 2/14/2008 02:06:00 AM

Vastgoed, Minnelijke verbreking verkoopsovereenkomst onroerend goed

Het Vlaams Gewest voorziet een specifiek vast tarief ter registratie bij een minnelijke ontbinding of vernietiging van een onderhandse koopovereenkomst (de zogenoemde ‘compromis’).

Bij het afsluiten van een verkoopsovereenkomst is er enkel de mogelijkheid de verkoop toch af te dwingen of de verkoop te ontbinden wanneer een partij in gebreke blijft.

Verkoper en koper moeten zich hoofdelijk houden aan het betalen van deze schuld. als de termijn verstreken is, bovendien kunnen er boeten worden opgelegd.

Een minnelijke ontbinding van de verkoop kan voor problemen zorgen, met name op fiscaal gebied. Het belastingbestuur zou kunnen achten dat het om een wederverkoop van hetzelfde vastgoed van de verkoper aan de koper gaat, wat dan weer leidt tot het heffen van nieuwe registratierechten (in het Vlaamse gewest 10%). Zowel de verkoper als de koper wensen uiteraard zo’n dubbele belastinginning te voorkomen, aangezien ze ondeelbaar gehouden zijn tot de betaling van deze rechten. Het kan dus niet de bedoeling zijn om die situatie zo te laten, zoals soms wordt vastgesteld.

Het Vlaams Decreet voorziet nu in een vast recht van 10 euro als de compromis niet door een authentieke akte wordt bevestigd.

Klik hier om het decreet per mail op te vragen.