Legal English

“Legal terms may look the same in different languages, but their legal meaning may be significantly different. After all, the meaning of
legal terms comes from the codes and legal opinions of the legal system in question, and legal systems differ from country to country.”

Anastasia Pryanikova ,

Legal English Dictionary

Legal Dictionary at TheFreeDictionary: http://legal-dictionary.thefreedictionary.com

Law Dictionary at FindLaw.com:
http://dictionary.lp.findlaw.com Nolo’s Legal Glossary:http://www.nolo.com/glossary.cfm

Multilingual Legal Glossary:
http://www.legalglossary.ca/dictionary/index.aspVancouver Community College provides a glossary of 5000 Canadian legal and court-related terms in English Plain Language, and their equivalents in six other languages(Chinese, Farsi, Punjabi, Russian, Spanish, Vietnamese).

Kettingverkoop, Piramideverkoop, Strafbaar! Wat met Multi-Level-Marketing?

‘De Tijd’ laat weten dat een bedrijf strafrechtelijk veroordeeld is door het Hof van Beroep te Antwerpen voor kettingverkoop, ook piramideverkoop genoemd.

De reacties op dit artikel zijn interessant.

Opmerking: Kern is dat het gaat om een klacht van Belgacom, dus van een concurrent. Dat het parket zelf dergelijke initiatieven zou beginnen te nemen zou economisch verstrekkende gevolgen kunnen hebben… Immers vele ‘winstgevend’ verkoopsystemen leunen aan bij deze soort van verkoop. In de sector wordt de legale variant Multi-Level-Marketing of MLM-marketing genoemd.

De Tijd

Onroerend Goed, Pas op met simulaties van de bank!

Een man uit Borgloon koopt een huis op basis van de simulatie van de mogelijke lening. Uiteindelijk blijkt dat hij 800 € per maand meer zou moeten betalen, meldt het Belang van Limburg vandaag. Als hij de verkoop wil annuleren kost dit een schadevergoeding.

Opmerking: Sluit uw overeenkomst steeds onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een lening. In casu kan eveneens gekeken worden naar de precontractuele aansprakelijkheid van de bank.

Belgische Telecomwet voor EU-Hof

De Europese Commissie daagt België voor het Europese Hof van Justitie in Luxemburg omdat de Belgische berekening van de kosten voor universele dienstverlening in de telecomsector niet strookt met de Europese regels. Dat heeft de Commissie donderdag meegedeeld. De berekening van de sociale tarieven is volgens de Commissie niet voldoende transparant. Daardoor dreigt het risico op overcompensatie, een mechanisme dat voornamelijk de traditionele operator Belgacom ten goede zou komen.
Bron: Het Belang van Limburg 31/01