Merk Functie Communicatie Publiciteit

Het merk heeft een publiciteitsfunctie (T. Van Innis, Les signes distinctifs, Brussel, De Boeck & Larcier, 1997, nr. 519) en een communicatiefunctie.

Door middel van een merk probeert een onderneming een bepaalde boodschap over te brengen, bvb. avontuur, sportief…

De boodschap dient om het merk te promoten en beter te verkopen.

 

Merk Functie Identificatie

De essentiële functie van een merk is de identificatie van een onderneming (H.v.J. 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee/ Huber, I.R.D.I. 2000, 233, randnr. 46). Het merk moet de herkomst van de waar of de dienst aangeven zodat de consument die door het merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door het merk aangeduide dienst is verleend bij een latere aankoop of opdracht, in geval van een positieve ervaring, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken (Ger. Eerste Aanleg E.G. 25 september 2002, Viking-Umwelttechnik/ BHIM, randnr. 25, geciteerd in E. Gotzen en M. Carly, Overzicht van rechtspraak Merkenrecht (1990-2002), T.P.R. 2002, nr. 40.

 

Merk Functie Identificatie

De essentiële functie van een merk is de identificatie van een onderneming (H.v.J. 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee/ Huber, I.R.D.I. 2000, 233, randnr. 46). Het merk moet de herkomst van de waar of de dienst aangeven zodat de consument die door het merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door het merk aangeduide dienst is verleend bij een latere aankoop of opdracht, in geval van een positieve ervaring, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken (Ger. Eerste Aanleg E.G. 25 september 2002, Viking-Umwelttechnik/ BHIM, randnr. 25, geciteerd in E. Gotzen en M. Carly, Overzicht van rechtspraak Merkenrecht (1990-2002), T.P.R. 2002, nr. 40.

 

Vertrouwen? Vertrouwelijkheidsovereenkomst Tarief

Een cliënt deelde op een bepaald ogenblik aan een vriend mee dat hij op het punt stond een huis te kopen. De eigenaar vroeg een hoge prijs maar door verscheidene stromannen te sturen had hij de prijs ‘gekraakt’.  De eigenaar was bereid aan een prijs te verkopen tegen een lagere marktwaarde ware het niet dat zijn vriend naar de eigenaar gaat en een hogere prijs biedt dan de laatste stroman.
Mijn cliënt weet het nu: ‘spreken is zilver, zwijgen is goud’.
Maar om vooruit te gaan moet je spreken en veel informatie prijsgeven om iemand te overtuigen je partner te worden. Maar je wil natuurlijk niet dat die met jou idee gaat lopen. Een vertrouwelijkheidsovereenkomst kan niet ontbreken in van uw strategie.  Je kan een standaardovereenkomst bekomen voor 150 €.  Klik hier. Die wordt je dan per mail doorgestuurd.

Vertrouwelijkheidsovereenkomst voor distributie

Een cliënt deelde op een bepaald ogenblik aan een vriend mee dat hij op het punt stond een huis te kopen. De eigenaar vroeg een hoge prijs maar door verscheidene stromannen te sturen had hij de prijs ‘gekraakt’. Uiteindelijk was de eigenaar bereid aan een prijs te verkopen lager dan de marktwaarde. De cliënt slaagde ‘bijna’ in zijn opzet ware het niet dat die vriend naar de eigenaar gaat en een hogere prijs biedt dan de laatste stroman.

Mijn cliënt weet nu: spreken is zilver, zwijgen is goud.

Maar soms moet je spreken en veel informatie prijsgeven om iemand te overtuigen je partner te worden. Maar je wil natuurlijk niet dat hij met jou idee gaat lopen. Een vertrouwelijkheidsovereenkomst mag niet ontbreken als één van de onderdelen van uw strategie.  Je kan een standaardovereenkomst bekomen voor 150 €.  Klik hier. Die wordt je dan per mail doorgestuurd.  

CONTRACT TIPS OPSTELLER

Waar moet de opsteller van een contract rekening mee houden?
De belangen van zijn client. Het contract zal meestal opgesteld worden door de verkrijger;
De functie van de andere partij: onderhandelaar; extern raadgever, onderhandelingsbevoegd en beslissingsbevoegd? Bevoegd om te contracteren?
Ken je de structuur en aard van de economische markt? Wegvervoer, bouw, ontwerpers
Ken je de gebruiken?
Ken je de wensen van je client? Welk is de rol van de overeenkomst in zijn strategie? Wat verwacht hij van zijn wederpartij?
Beheers je de taal? Ken je het recht? Ken je de cultuur?
Ga je een preambule opsteeln waarbij de partijen hun intenties blootgeven of de achtergrond van hun overeenstemming verduidelijken? Juridische status? Economische expertise? Welk economische doel wordt met de overeenkomst nagestreefd? Welk is de reden om tot contractsluiting over te gaan?
Wie volgt het contract op? Het is immers een soort checklist die opgevolgd, verbeterd kan worden.
Is de overeenkomst waterdicht? Kan het een algemene toets door de rechter doorstaan?
Dingend recht
Algemene voorwaarden
Komen de contractstermen overeen met de wettelijke termen?
Valt het contract onder de door de wetgever geregelde bijzondere overeenkomsten?
Is het duidelijk over welk soort contract het gaat, is er zekerheid?
Valt het contract onder bepaalde wetgeving?
Valt het onder overgangsregelingen?
Is het contract redelijk en billijk?