Bedrieglijk ronselen voor bedrijfsgidsen. Oplichting van zelfstandigen voor reclame!

Op 4 mei 2009 bevestigde het hof van beroep van Brussel de veroordeling in eerst aanleg van de Spaanse firma European City Guide.
Net zoals de correctionele rechtbank heeft ook het hof van beroep van Brussel geoordeeld dat de praktijken die ECG hanteerde om
zelfstandigen en kleinhandelaars dure contracten te laten ondertekenen, misleidend waren.

De rechter wees op de verwarring die kan ontstaan tussen de zogenaamde gratis vermelding van de gegevens en een betalende advertentie.
De rechter oordeelde dat de beklaagde de bedoeling had te misleiden, wat ook het groot aantal slachtoffers verklaart.

Het hof vond het normaal dat de handelaars het formulier dat ze ontvingen ter controle van de gegevens die gepubliceerd zouden worden,
ondertekenden en terugstuurden, zonder aandacht te schenken aan de paragraaf die getikt was in een veel kleiner en smaller lettertype dan de rest van het formulier.

Het hof oordeelde dat ECG niet enkel misleidende handelspraktijken hanteerde maar dat ze ook vertrouwen misbruikte en handtekeningen afdwongen door gebruik te maken van een bestelbon die vermomd werd als een document om de kosteloos te publiceren gegevens te controleren.

Bovendien stelde het hof zich vragen bij het uitblijven van een reactie van ECG. ECG had talloze klachten ontvangen en ondernam niets om de situatie te verduidelijken.

ECG legt zich niet neer bij de veroordelingen uitgesproken in eerste aanleg en beroep en gaat in cassatie

Bedrieglijk ronselen voor bedrijfsgidsen. Oplichting van zelfstandigen voor reclame!

Op 4 mei 2009 bevestigde het hof van beroep van Brussel de veroordeling in eerst aanleg van de Spaanse firma European City Guide.
Net zoals de correctionele rechtbank heeft ook het hof van beroep van Brussel geoordeeld dat de praktijken die ECG hanteerde om
zelfstandigen en kleinhandelaars dure contracten te laten ondertekenen, misleidend waren.

De rechter wees op de verwarring die kan ontstaan tussen de zogenaamde gratis vermelding van de gegevens en een betalende advertentie.
De rechter oordeelde dat de beklaagde de bedoeling had te misleiden, wat ook het groot aantal slachtoffers verklaart.

Het hof vond het normaal dat de handelaars het formulier dat ze ontvingen ter controle van de gegevens die gepubliceerd zouden worden,
ondertekenden en terugstuurden, zonder aandacht te schenken aan de paragraaf die getikt was in een veel kleiner en smaller lettertype dan de rest van het formulier.

Het hof oordeelde dat ECG niet enkel misleidende handelspraktijken hanteerde maar dat ze ook vertrouwen misbruikte en handtekeningen afdwongen door gebruik te maken van een bestelbon die vermomd werd als een document om de kosteloos te publiceren gegevens te controleren.

Bovendien stelde het hof zich vragen bij het uitblijven van een reactie van ECG. ECG had talloze klachten ontvangen en ondernam niets om de situatie te verduidelijken.

ECG legt zich niet neer bij de veroordelingen uitgesproken in eerste aanleg en beroep en gaat in cassatie

Brandscan.be waarschuwt voor oplichting… TM Collection heeft niets met je merk(aanvraag) te maken

Vandaag wordt een cliënt, die juist een merkaanvraag heeft ingediend verzocht een rekening te betalen…

Verscheidene cliënten zijn er al ingetrapt.
Zij doen een merkaanvraag en krijgen plots een rekening in de bus van meer dan 1000 € van TM Collection

waar hun merk/logo mooi op is weergegeven.

Zij gaan er dan van uit dat zij dit bedrag verschuldigd zijn voor registratie van hun merk en betalen…

Doch het betreft enkel de opname in een ‘gids’ en heeft met hun merk eigenlijk niets te maken.
Zij zijn niet enkel dit geld kwijt. Zij gaan ervan uit dat hun merk internationaal is geregistreerd hetgeen

uiteraard niet het geval is.
Wees gewaarschuwd trap er niet in!  

 

Stephan Doukhopelnikoff

www.brandscan.be

 

Brandscan.be waarschuwt voor oplichting… TM Collection heeft niets met je merk(aanvraag) te maken

Vandaag wordt een cliënt, die juist een merkaanvraag heeft ingediend verzocht een rekening te betalen…

Verscheidene cliënten zijn er al ingetrapt.
Zij doen een merkaanvraag en krijgen plots een rekening in de bus van meer dan 1000 € van TM Collection

waar hun merk/logo mooi op is weergegeven.

Zij gaan er dan van uit dat zij dit bedrag verschuldigd zijn voor registratie van hun merk en betalen…

Doch het betreft enkel de opname in een ‘gids’ en heeft met hun merk eigenlijk niets te maken.
Zij zijn niet enkel dit geld kwijt. Zij gaan ervan uit dat hun merk internationaal is geregistreerd hetgeen

uiteraard niet het geval is.
Wees gewaarschuwd trap er niet in!  

 

Stephan Doukhopelnikoff

www.brandscan.be

 

Europese Conferentie 27 april 2009 Intellectuele eigendom KMO’s

De Europese commissie organiseerde op 27 april 2009 een conferentie rond het belang van

Intellectuele Eigendom voor kleine en middelgrote ondernemingen.

De intellectuele eigendom van deze ondernemingen heeft immers te maken met bescherming

van hun creativiteit, innovatie en dus hun concurrentiekracht.
www.Brandscan.be  nam hieraan deel vertegenwoordigd door Stephan Doukhopelnikoff.

Conclusie is dat het belang van intellectuele eigendom onderschat wordt en dat er iets moet gedaan

worden aan (het verlagen van) de financiële drempel tot het beschermen van intellectuele eigendom.

Informatie en video’s zijn beschikbaar op de website van de Europese commissie.

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/industry/ipr_conference.htm

 

Europese Conferentie 27 april 2009 Intellectuele eigendom KMO’s

De Europese commissie organiseerde op 27 april 2009 een conferentie rond het belang van

Intellectuele Eigendom voor kleine en middelgrote ondernemingen.

De intellectuele eigendom van deze ondernemingen heeft immers te maken met bescherming

van hun creativiteit, innovatie en dus hun concurrentiekracht.
www.Brandscan.be  nam hieraan deel vertegenwoordigd door Stephan Doukhopelnikoff.

Conclusie is dat het belang van intellectuele eigendom onderschat wordt en dat er iets moet gedaan

worden aan (het verlagen van) de financiële drempel tot het beschermen van intellectuele eigendom.

Informatie en video’s zijn beschikbaar op de website van de Europese commissie.

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/industry/ipr_conference.htm

 

Bescherm en ‘manage’ uw intellectuele eigendom! Brussel 27 april 2009

Perstekst Branscan.be

 

Conferentie georganiseerd door de Europese Commissie betreffende Intellectuele Eigendom voor kleine en middelgrote bedrijven.

 

Zoals vastgesteld in Europa, waarschuwt Stephan Doukhopelnikoff, internetadvocaat en eigenaar van BrandScan.be voor een gebrek aan beheer van intellectuele eigendom bij kmo’s.

 

"De intellectuele eigendom is juist het belangrijkste competitievoordeel dat (kleine) ondernemingen hebben. Als je een groot bedrijf hebt, heb je uiteraard nog andere troeven, zoals je distributienetwerk en je contracten. Maar voor kleinere bedrijven zijn juist de immateriële activa belangrijk."

"Patenten zijn uiteraard duur maar klein beginnen kan door eerst te zorgen dat de naam van je vennootschap of product gemanaged worden door het vastleggen van een merk en domeinnaam."

Stephan waarschuwt echter voor lichtzinnig optreden. Iedereen kan via het internet een domeinnaam of merk vastleggen.

Nu word ik meer en meer geconfronteerd met cliënten die dit lichtzinnig hebben gedaan en dan plots worden aangesproken door degene die rechten claimt. Voorafgaandelijk onderzoek is dus de boodschap. Dit onderzoek kost een fractie van een procedure als je lichtzinnig hebt vastgelegd.

Ook reclamebureaus dragen een grote verantwoordelijkheid. Alvorens een ontwerp te maken, is het ook hun taak de klant te wijzen op de juridische gevolgen. Hun kosten zijn immers een maat voor niets als hun ontwerp lijkt op een ander beschermd ontwerp of logo.
Dan nog niet gesproken over de schadevergoeding die kan worden geëist. Uw intellectuele eigendom is geld waard, dit is de meest toegevoegde waarde die wij nog hebben in onze Westerse kennismaatschappij. Aldus Stephan
.