LegalScan: Wat beschermt een I-Depot? Wie eerst is, heeft een voorspong.

Cliënten vragen soms wat eigenlijk beschermd wordt door het I – depot.

Een I – depot beschermt op zich eigenlijk niets maar het lost op een goedkope manier nogal wat problemen op of maakt een discussie achteraf eenvoudiger.

Vandaar dat ik bij LegalScan.be aanraad hier gebruik van te maken.

Je moet het bekijken als een verzegelde enveloppe die je aan een notaris geeft en die daarna terugvraagt, als de brief terugkomt zonder dat de zegel verbroken is, dan is er met de inhoud niets gebeurd… en dus authentiek.
Als anderen hetzelfde doen, dan is het belangrijk wie eerst is. Het gaat er immers om dat moet aangetoond wie van wie heeft gekopieerd. Wie eerst neerlegt heeft dus een voordeel…

Opgelet, Je geniet geen bescherming door het neerleggen ervan. Dit geldt enkel voor merken, modellen, tekeningen, patenten/octrooi etc. die neergelegd zijn.
Het heeft betrekking op het bewijzen van wie auteur is op welke ogenblik en is een onderdeel van de bewijsproblematiek.
Het betreft een bescherming van auteursrecht tegen kopiëren.

Voor verdere vragen, kan je me gerust een email sturen of een afspraak maken

in Brussel of Sint-Truiden.

mailto:stephan@doukhopelnikoff.com?subject=Bloginfo

+3211766062

 

LegalScan: Wat beschermt een I-Depot? Wie eerst is, heeft een voorspong.

Cliënten vragen soms wat eigenlijk beschermd wordt door het I – depot.

Een I – depot beschermt op zich eigenlijk niets maar het lost op een goedkope manier nogal wat problemen op of maakt een discussie achteraf eenvoudiger.

Vandaar dat ik bij LegalScan.be aanraad hier gebruik van te maken.

Je moet het bekijken als een verzegelde enveloppe die je aan een notaris geeft en die daarna terugvraagt, als de brief terugkomt zonder dat de zegel verbroken is, dan is er met de inhoud niets gebeurd… en dus authentiek.
Als anderen hetzelfde doen, dan is het belangrijk wie eerst is. Het gaat er immers om dat moet aangetoond wie van wie heeft gekopieerd. Wie eerst neerlegt heeft dus een voordeel…

Opgelet, Je geniet geen bescherming door het neerleggen ervan. Dit geldt enkel voor merken, modellen, tekeningen, patenten/octrooi etc. die neergelegd zijn.
Het heeft betrekking op het bewijzen van wie auteur is op welke ogenblik en is een onderdeel van de bewijsproblematiek.
Het betreft een bescherming van auteursrecht tegen kopiëren.

Voor verdere vragen, kan je me gerust een email sturen of een afspraak maken

in Brussel of Sint-Truiden.

mailto:stephan@doukhopelnikoff.com?subject=Bloginfo

+3211766062

 

Bevoegde Rechtbank voor geschillen betreffende merken en intellectuele eigendom. Koophandel

Bevoegdheid:

Krachtens artikel 574,18 ° is de Rechtbank van Koophandel is exclusief bevoegd, zelfs wanneer de partijen geen handelaars zijn, voor kennisname van vorderingen betreffende merken, met inbegrip van vorderingen betreffende de doorhaling van een collectief merk, en van vorderingen betreffende tekeningen of modellen, bedoeld door het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005 goedgekeurd door de wet van 22 maart 2006, behalve deze die door dit verdrag worden voorbehouden aan de bevoegdheid van een ander rechtscollege.) <W 2007-05-10/33, art. 13, 2°, 147; Inwerkingtreding : 01-11-2007>

 

Blokkeren van een domeinnaam of ‘on hold’ plaatsen bij DNS BE. Voorwaarden. Gevolgen.

U kan een .be-domeinnaam ‘voorlopig’ blokkeren of ‘on hold’ laten plaatsen wanneer u meent dat uw rechten geschonden zijn.

Voorwaarden:

een domeinnaam wordt door DNS BE (de Belgische beheersorganisatie van domeinnamen) ‘on hold’ geplaatst wanneer:
ofwel de ADR-procedure werd ingeleid voor CEPINA;
ofwel DNS BE in kennis wordt gesteld van een domeinnaamgeschil aanhangig voor een rechtscollege.

Gevolgen:
wanneer een domeinnaam ‘on hold’ wordt geplaatst, kunnen zijn kenmerken niet meer veranderd worden. De registratie kan niet geannuleerd worden, noch kan de domeinnaam overgedragen worden aan een andere registratieagent of kunnen de gegevens van de domeinnaamhouder gewijzigd worden. De domeinnaam wordt als het ware bevroren totdat er een definitieve uitspraak komt over het concrete geschil. De website en de e-mailadressen gelinkt aan deze domeinnaam zullen wel actief blijven.

Indien het geschil aan CEPINA wordt voorgelegd, zal het domein automatisch door DNS BE ‘on hold’ worden gezet. Indien het domeinnaamgeschil wordt ingeleid bij de bevoegde rechtbank, moet men DNS BE hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen zodat deze de domeinnaam ‘on hold’ kan plaatsen.

 

Europees comissaris Maglena Kuneva wil europese websites promoten. Vereenvoudiging wetgeving voor e-commerce.

Europa wil ondernemingen aanmoedigen om multinationale of pan-Europese websites te bouwen, bij voorkeur met een .eu-domeinnaam, opdat consumenten gemakkelijker over de grenzen shoppen. Dit stelt europees commissaris Maglena Kuneva naar aanleiding van een studie waaruit blijkt dat de consument voor slechts 7 % buiten zijn landsgrenzen aankopen doet. Een Europese markt is de oplossing en niet 27 mini – markten die niet efficiënt zijn. De EU wil ook de administratieve rompslomp verminderen. Dat wil zeggen dat online handelaars zich op termijn maar in één land moeten registreren voor de hele EU. Ook de verschillende regelgeving, taksen en copyrightwetten moeten op termijn vereenvoudigd worden.

Is er een sanctie bij het niet respecteren van mensenrechten door onderzoekers?

Zelf heb ook eveneens een zaak gehad waar de huiszoeking in scène werd gezet. De cliënt werd toch veroordeeld.

Je zal dan denken. Uiteraard, was hij schuldig?

Dit is de verkeerde vraag. Het is niet omdat ‘criminelen’ de wet overtreden dat onderzoekers zich eveneens boven de wet moeten stellen.

Hierdoor komt de rechtstaat in gevaar.
En dat is ook zo want over het algemeen nemen de Rechtbanken nu aan dat zij ook ‘indirect’ rekening kunnen houden met onrechtmatig verkregen bewijs.

Ook hier is er geen visie meer op lange termijn maar wordt er opportunistisch geoordeeld van zaak tot zaak.

De gevolgen zijn er. Moet er eigenlijk nog rekening gehouden worden met mensenrechten en de wet door onderzoekers?

Hoeveel ‘onderzoek’ zonder controle van eender welk orgaan gebeurd er?

 

Er staat toch geen sanctie tegenover…

 

KB Lux, De getuigen, Huiszoeking In scène gezet

De morgen vermeldt in een artikel van vandaag:
“Getuigenis legt bom onder proces KB Lux”
"De 2.995 documenten waarop het onderzoeksdossier in de zaak-KB Lux gebaseerd is, zijn in beslag genomen bij een in scène gezette huiszoeking." Dat beweert raadsheer Frédéric Lugentz, die de speurders in het onderzoek in verdenking stelde voor een aantal strafbare feiten. Lugentz zet met zijn verklaring de hele KB Luxaffaire op losse schroeven. "Hiermee is het duidelijk dat er bij het begin van het onderzoek heel wat dingen gebeurd zijn die niet konden", zegt Valérie Hirsch, advocate van een van de belangrijkste verdachten. De betrokken speurder blijft intussen volhouden dat hij de documenten wel rechtmatig heeft verkregen.