Schending van Privacy, Vervolgingen van bedrijven in de VS

In een artikel op Datanews meldt Prof Dumortier dat bedrijven in de VS voor het eerst vervolgd wegens privacy-overtredingen

“Sinds enkele weken berichten internationale zakenkranten over vervolgingen tegen bedrijven in de Verenigde Staten op grond van de (Amerikaanse) privacyregels. Op 6 oktober 2009 maakte de Federal Trade Commission (FTC) – in de VS verantwoordelijk voor toezicht op handelspraktijken – bekend dat ze optrad tegen zes ondernemingen die valse informatie hadden gepubliceerd over hun inschrijving op de safe harbor list.”

Hier het volledige artikel:

 

http://www.datanews.be/nl/opinie/90-99-26662/bedrijven-in-de-vs-voor-het-eerst-vervolgd-wegens-privacy-overtredingen.html#

 

Algemene Voorwaarden, Toepasbaarheid, I-Depot, Prijs

Ondernemers verwijzen dikwijls naar Algemene Voorwaarden. De laatste tijd wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden vermeld op hun websites.

Als deze voorwaarden al in orde zouden zijn, is de toepasbaarheid ervan op particulieren niet zo evident als bij handelaars.
Particulieren zijn niet gebonden door deze voorwaarden tenzij hun akkoord kan bewezen worden.

Maar is het akkoord met deze voorwaarden voldoende? Wat als de Algemene Voorwaarden zijn veranderd?

Wat als de ondernemer verwijst naar Algemene Voorwaarden op zijn website?

De particulier kan stellen dat het niet zeker is of de Algemene Voorwaarden dezelfde waren op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst.

Vandaar dat ik ondernemers aanraad een I-Depot te doen van hun Algemene Voorwaarden en hier naar te verwijzen op hun website.

Deze Algemene Voorwaarden zijn het voorwerp van I-Depot nummer…
Wij doen een I-Depot voor 150 €.

Dit kan tevens voor andere doeleinden gebruikt worden. Als advocaat zijn wij immers gehouden door het beroepsgeheim.

Een I-depot wordt niet openbaar gemaakt tenzij degene die het depot heeft gedaan erom verzoekt.

De ondernemer zal, telkens hij zijn voorwaarden aanpast, een nieuw I-Depot moeten doen.
Maar dit versterkt zijn positie voor een democratische kostprijs.

Dit bericht is het voorwerp van publicatie op mijn volgende blogs:

www.advisie.blogspot.com

www.contractscan.blogspot.com

 

 

Oplichting via het internet, Villa huren in Spanje , Labels voor websites?

De krant meldt dat de oplichter die, via zijn website villaspanjehuren.nl,

vakantiewoningen verhuurde in Spanje is opgepakt in … Spanje.

Nederland heeft om zijn uitlevering verzocht.

Deze zaak is echter niet zo evident als ze lijkt.

Vele vragen stellen zich.

Onder meer:

Welke Rechtbank is bevoegd?

Welke wet is van toepassing? etc

Deze zaak blijft dus juridisch interessant!

 

Wat kan bijdragen tot een oplossing?

Begin jaren 2000, had ik het idee om websites van labels te voorzien. Dat had ik praktisch uitgewerkt via labels van websitescan.

Het label was gekoppeld aan een server en de datum paste zich automatisch aan op de bezochte gelabelde site.  

Nadien door anderen overgenomen (zoals feweb.be), doch niet in de zelfde vorm.

Uiteraard is misbruik steeds mogelijk maar miniem. Het zou zeker een stap in de goede richting kunnen zijn.

Mr. Vermassen, Mr. Rieder en de leugendetector

Een interessant artikel in het Laatste Nieuws 20/10/2009 over de confrontatie tussen advocaten en een gerechtsdeskundige over de leugendetector.

 

Zoals dikwijls wordt gezegd over methodes om de waarheid te achterhalen: De besluiten hebben geen bewijswaarde, maar het is wel nuttig om er rekening mee te houden. Dat woordje ‘nuttig’ doet me rillen. Nuttig voor wat?

 

Een zeer gevaarlijk standpunt. Gelukkig zijn er advocaten. Als wij er niet zijn, kunnen nog meer mensen (door machines) veroordeeld worden, zelfs bij twijfel. En in geval van een veroordeling mag er niet de minste twijfel zijn.  Allez, normaal gezien toch… De praktijk ziet er soms anders uit.
 
Niet akkoord? Tot je het (dergelijke methodes en onschuldig veroordeeld worden bij twijfel) zelf meemaakt.

 

KB-Lux: Wat blijft er nog over?

Na dertien jaar onderzoek wordt de KB-Lux – affaire behandeld voor de Correctionele Rechtbank te Brussel.

Dit was een interessante zaak.

Nu stellen zich nog steeds de volgende vragen:

Zijn de bewijzen door onwettigheden aangetast?

Is het onderzoek onwettig?

En als de bewijzen er zijn, en men oordeelt dat er moet worden bestraft, wie zal dan in welke mate gestraft worden?

Wat blijft er na dertien jaar nog over? Wat kan een Rechtbank na 13 jaar nog ‘doen’?

Wat als een Rechtbank na 13 jaar onderzoek oordeelt dat de bewijzen onwettig zijn?  

Wie draagt dan welke verantwoordelijkheid? Wie wordt dan ter verantwoording geroepen?

Sommige beklaagden komen zelfs niet opdagen, laten verstek gaan…

I-Depot, een oplossing voor het bewijs van uw idee!

Cliënten, reclamebureaus en bedrijven contacteren me regelmatig  met de vraag of zij hun idee kunnen beschermen.   Dit gaat uiteraard niet maar een i-depot kan een goedkope oplossing zijn in een beginstadium.   Wij begeleiden u bij de juridische aspecten voor uw project. Eén van de stappen is het indienen van een i-depot (150 €). Voor het overige zijn de tarieven en voorwaarden van het advocatenkantoor van toepassing (*) Door in een vroeg stadium van uw innovatieproces een i-DEPOT in te dienen krijgt u de beschikking over een hulpmiddel om te voorkomen dat een ander met uw idee aan de haal gaat. Het i-DEPOT is ingeval van een conflict een 100% betrouwbaar hulpmiddel als u wilt bewijzen dat een bepaald idee, concept of procédé op een bepaalde dag al bestond. Via het i-DEPOT kunt u bijvoorbeeld vastleggen: een idee; een concept; een format; een overeenkomst; een document; een prototype; een uitvinding; een procédé; een ontwerp; software;  een foto; een maquette; een melodie; een tekening; een slagzin; enz. Het i-DEPOT kan dienen als bewijsmiddel in een conflict. Daarom kan het i-DEPOT een belangrijke eerste stap in uw proces van innovatie zijn, bijvoorbeeld in het voortraject van een merk-, model- of octrooiaanvraag. In het verdere traject van onderzoek en ontwikkeling kan het i-DEPOT ook een hulpmiddel zijn om uw positie te handhaven. Het i-DEPOT kan bijvoorbeeld in combinatie met een geheimhoudingsovereenkomst, de ruimte bieden om vrijuit te onderhandelen met geïnteresseerde partners over financiering en productie.

 

I-Depot, een oplossing voor het bewijs uw idee!

Cliënten, reclamebureaus en bedrijven contacteren me regelmatig  met de vraag of zij hun idee kunnen beschermen.   Dit gaat uiteraard niet maar een i-depot kan een goedkope oplossing zijn in een beginstadium.   Wij begeleiden u bij de juridische aspecten voor uw project. Eén van de stappen is het indienen van een i-depot (150 €). Voor het overige zijn de tarieven en voorwaarden van het advocatenkantoor van toepassing (*)
Door in een vroeg stadium van uw innovatieproces een i-DEPOT in te dienen krijgt u de beschikking over een hulpmiddel om te voorkomen dat een ander met uw idee aan de haal gaat. Het i-DEPOT is ingeval van een conflict een 100% betrouwbaar hulpmiddel als u wilt bewijzen dat een bepaald idee, concept of procédé op een bepaalde dag al bestond. Via het i-DEPOT kunt u bijvoorbeeld vastleggen: een idee; een concept; een format; een overeenkomst; een document; een prototype; een uitvinding; een procédé; een ontwerp; software;  een foto; een maquette; een melodie; een tekening; een slagzin; enz. Het i-DEPOT kan dienen als bewijsmiddel in een conflict. Daarom kan het i-DEPOT een belangrijke eerste stap in uw proces van innovatie zijn, bijvoorbeeld in het voortraject van een merk-, model- of octrooiaanvraag. In het verdere traject van onderzoek en ontwikkeling kan het i-DEPOT ook een hulpmiddel zijn om uw positie te handhaven. Het i-DEPOT kan bijvoorbeeld in combinatie met een geheimhoudingsovereenkomst, de ruimte bieden om vrijuit te onderhandelen met geïnteresseerde partners over financiering en productie.