Boetes in Frankrijk

Prijs van boe­tes in Frankrijk

Be­taalt u bin­nen de 3 of 15 dagen, kan het be­drag ver­min­derd wor­den.
Na 45 dagen, wordt de som ver­hoogd.
Als u 50 ki­lo­me­ter per uur te snel rijdt, is de boete for­fai­tair vast­ge­steld op 1.​500 euro. Bij her­ha­ling ver­hoogt de boete tot 3.​570 euro en ris­keert u 3 maan­den cel­straf.

Over­schrij­ding van de toe­ge­sta­ne snel­heid … For­fai­tai­re boete Ver­min­derd Ver­hoogd In­trek­king van het rij­be­wijs
… met 20km/u 68€ 45€ 180€ /
… met 20 km/u in een zone waar een snel­heids­be­per­king van 50 km/u geldt 135€ 90€ 375€ /
… met 20 tot 30km/u 135€ 90€ 375€ /
… met 30 tot 40km/u 135€ 90€ 375€ Max. 3 jaar
… met 40 tot 50 km/u 135€ 90€ 375€ Max. 3 jaar
… met meer dan 50km/u 1.​500€ / / Max. 3 jaar
Her­haal­de­lij­ke over­schrij­ding van de snel­heid met meer dan 50km/u 3.​570€ + 3 maan­den cel­straf / / Max. 3 jaar

Bron: http://www.​securi­te-rou­tie­re.​gouv.​fr(1)