Waarom ‘i’Legal? ‘i’nternational ‘i’ndepedent ‘i’nternet

Een zoveelste idee een zoveelste website.

ilegal

staat voor

international
independent
internet

internationaal
omdat ik ben opgegeroeid in een internationaal gezin.
Van kindsbeen hebben wij veel gereisd.
Voor ons bestaan er geen grenzen.
Wij zijn ruimdenkend en hebben een brede kijk op het leven en mensen.

independent.
Niet dat ik naar het verleden kijk.
ik kijk naar de toekomst en probeer steeds ver te kijken. Maar mijn afkomst heeft mee bepaald dat ik zeer onafhankelijk ben.
Mijn grootvader was een Don ‘Cossack’. Hetgeen ‘vrij man’ betekent.
Vrijheid zit ons in het bloed. Wij kunnen dan ook niet afhankelijk zijn van iemand of van wat dan ook.
Voor cliënten is het zeer belangrijk dat een advocaat ‘vrij’ is zodat hij ten volle kan gaan voor gerechtigheid.

internet.
Omdat ik technisch ben aangelegd wouden de leerkrachten mij eerst naar de technische school sturen. Uiteraard ook omdat ze dachten dat ik niet goed genoeg was voor de universtiteit.
Uiteindelijk behaalde ik drie keer onderscheiding.
Mijn technische begaafdheid en ruime visie heeft het mogelijk gemaakt, pionier internetadvocaat.be te zijn.