Basis voor merkrechtovereenkomst, licentie gebruik van naam van een bekend persoon.

Een voorbeeld van merkenrecht licentieovereenkomst waarbij toelating wordt gegeven, de naam van een bekend persoon te gebruiken.

Op deze website zijn verscheidene Engelstalige documenten terug te vinden die als basis kunnen worden gebruikt en aangepast aan vigerende locale wetgeving.
Voordeel is dat dergelijke overeenkomsten zowel lokaal als internationaal kunnen worden gebruikt.

Deze overeenkomst heeft als basis gediend voor het opstellen van een overeenkomst tussen een BV, bekende Vlaming en een producent van water.

Voor verdere info kan u ons bereiken op i@ilegal.be.

A trademark/service mark and “right of publicity” agreement.

https://www.docracy.com/6934?utm_source=Docracy&utm_campaign=8d54711cc5-July_Newsletter7_26_2012&utm_medium=email

20120728-054209.jpg

Belastingen bij feitelijke scheiding, echtscheiding

Het jaar van de feitelijke scheiding
Voor het jaar van de feitelijke scheiding moeten de echtgenoten een gezamenlijke belastingaangifte indienen. Als zij toch elk een afzonderlijke aangifte indienen, zal de belastingadministratie die wel aanvaarden en zelf de gegevens van die aangiften samenbrengen.

De belasting op de inkomsten van feitelijk gescheiden partners wordt berekend volgens de regels die gelden voor echtgenoten.

De aanslag voor het jaar van de feitelijke scheiding wordt gevestigd op naam van beide echtgenoten, behalve als de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed nog tijdens hetzelfde jaar uitgesproken wordt. In dit laatste geval gelden de regels die van toepassing zijn voor het jaar van de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed.