Nazicht van overeenkomsten soms duurder bij ContractScan.be en ondernemers die NIET in zand willen spelen

Graag breng ik u op de hoogte van mijn laatste ervaring bij het nazicht / opstellen van een contract.

Regelmatig word ik, via één van mijn websites nl. Contractscan.be, gecontacteerd door een nieuwe cliënt met de vraag een contract na te kijken.

Het contract dat wordt doorgestuurd is dan dikwijls een samenraapsel van hetgeen hij of zij op het internet heeft gevonden.

Omdat het regelmatig gebeurd, vond ik het moeite hier een blogartikel over te schrijven.

De klant stuurt dit door met het idee dat hierdoor mijn ereloon lager zou zijn. Want hij heeft toch al een contract…

Het laatste contract dat ik diende na te kijken waren eigenlijk drie contracten in één, met drie partijen ipv twee.

De cliënt was dan ook verbaasd dat ik hem er plots op wees dat de credits voor het nazicht van de overeenkomst op waren na meer dan drie uur nazicht en advies.

Inderdaad. De cliënt dacht tijd te winnen terwijl ik juist tijd verloor. Dit resulteert in een hogere kost. Logisch niet?

Vandaar dat het beter is dat u kort meedeelt wat het doel is van uw overeenkomst. Nog beter, eerst stelt u zich voor. Wie bent u? Wat doet u? Wat wil u?

Wij stellen u dan verder vragen die u beantwoordt en op die manier wordt het contract opgebouwd.

Wanneer u nazicht vraagt, moet een contract geanalyseerd worden en terug opgebouwd… Het vergt meer tijd en die tijd kan niet altijd volledig berekend worden.

Zeker wanneer door communicatie met de cliënt blijkt dat zijn volledig businessmodel dient herbekeken te worden.

Het begon dus met nazicht van een samenraapsel.

Maar wees tevreden, wij vertellen u zoals het is, op basis van onze brede ervaring.

U zou anders verder werken op basis van zand ipv stevige fundamenten.
Tenzij u graag in zand speelt uiteraard…

Basis voor merkrechtovereenkomst, licentie gebruik van naam van een bekend persoon.

Een voorbeeld van merkenrecht licentieovereenkomst waarbij toelating wordt gegeven, de naam van een bekend persoon te gebruiken.

Op deze website zijn verscheidene Engelstalige documenten terug te vinden die als basis kunnen worden gebruikt en aangepast aan vigerende locale wetgeving.
Voordeel is dat dergelijke overeenkomsten zowel lokaal als internationaal kunnen worden gebruikt.

Deze overeenkomst heeft als basis gediend voor het opstellen van een overeenkomst tussen een BV, bekende Vlaming en een producent van water.

Voor verdere info kan u ons bereiken op i@ilegal.be.

A trademark/service mark and “right of publicity” agreement.

https://www.docracy.com/6934?utm_source=Docracy&utm_campaign=8d54711cc5-July_Newsletter7_26_2012&utm_medium=email

20120728-054209.jpg

Testlancering van iLegal.be. De treden van de trap.

iLegal overkoepelt al mijn nederlandstalige activiteitsvelden als advocaat. Het advocatenkantoor is nu gevestigd in Sint-Truiden, @BrustemAirport @TheLAWfarm.

Voor elke activiteit heb ik steeds afzonderlijke websites gehad met daaraan gekoppeld de blogs over specifieke onderwerpen.

De volgende stap is het integreren van posts uit het verleden van de diverse blogs.

Doel is alles te centraliseren onder iLegal.

Veel cliënten zullen opgelucht zijn dat alles onder één noemer beschikbaar wordt.

De circel, waaraan ik bijna tien jaar geleden begonnen ben, is nu rond.

Weer een droom die werkelijkheid wordt. Maar aan deze droom heb ik het langste gewerkt. Als solo-advocaat zonder medewerkers is dit niet evident geweest.

Een olifant kan je opeten, stukje per stukje. (chinees gezegde)
Wie niet ale treden van een trap neemt, zal vallen. (afrikaans gezegde)

De diverse websites zijn contractscan.be betreffende contracten, brandscan.be betreffende het vastleggen van merken en procedures betreffende merkenrecht, websitescan.be betreffende internetrecht als internetadvocaat, copyrichtscan.be betreffende auteursrecht en IP recht.

Viveri.be als strafpleiter en advies betreffende strafrecht.
iNegotiate.mobi is in aantocht betreffende het voeren van onderhandelingen. De website iNegotiate.mobi zal Engelstalig worden en geschreven in samenwerking met advocaten uit diverse landen.