Tips, uw advocaat en zijn ereloon, waarvoor betaalt U bij iLegal?

Een cliënt die mij consulteert weet dat hij zal betalen voor het evenwicht tussen
wat mijn hulp hem waard is!
en
wat ik te bieden heb op basis van
* mijn resultaten: drie keer onderscheiding aan de Univ, winnaar pleitwedstrijd…
* 24 jaar ervaring in mijn beroep nationaal en internationaal,
* mijn reputatie in bepaalde materies;
* analytisch denken, to the point, correct en professioneel advies;
* multi-culturele rijkdom en wijsheid,
* meertaligheid,
* mijn out of the box – visie, inlevingsvermogen,
* overtuigingskracht en communicatievaardigheid,
* uitgebreid sociaal netwerk,
* uitgebreid professioneel netwerk waaronder meer dan 2000 advocaten wereldwijd.

Respect voor dit evenwicht is de basis voor een goede advocaat/cliënt-relatie.

Op die manier zullen wij elkaar maar vooral ook derden kunnen overtuigen.

Mijn vaste cliënten zijn dan ook tevreden over:
* het evenwicht tussen wat zij betalen voor wat ik doe,
* wat binnen mijn en hun mogelijkheden kan liggen door samen te werken in goede verstandhouding en vertrouwen.

Hoeveel kost een advocaat? Hoe wordt het ereloon berekend? Wat kost een proces, gerechtsprocedure?

De Tijd publiceet een artikel over de mogeljke kostprijs van een proces.
http://netto.tijd.be/budget_en_vrije_tijd/budget/Wat_kost_een_proces-.8958372-2214.art?newComment=630653#art_reactions

Het ereloon kan op basis van waarde/uur/resultaat of combinatie. De enige zekerheid die je kan hebben is een duidelijke afspraak/leidraad. Bvb dat de advocaat bepaalde plafonds meldt aan de cliënt. Ereloon is afhankelijk van een combinatie van criteria:
de financiële draagkracht van de cliënt;
het spoedeisend karakter van het dossier;
het belang van de zaak;
de moeilijkheden van het dossier;
het resultaat;
de ervaring van de advocaat;
zijn onderlegdheid in bepaalde materie.
Dat een advocaat 100 € of 150 € per uur vraagt zegt niets zolang niet ingeschat wordt hoeveel tijd hij aan iets besteedt… Stephan Doukhopelnikoff