Vastgoedmakelaar kan niet blijvend commissieloon vragen.

Hof van Beroep Antwerpen – arrest van 17 oktober 2011
Recht op commissie na beëindiging overeenkomst – KB vastgoedbemiddeling – Contactlijst – Onrechtmatig beding
Een bepaling die laat uitschijnen dat de vastgoedmakelaar een onbeperkt recht op commissie zou hebben indien na de beëindiging van de bemiddelingsovereenkomst een contract wordt gesloten met een persoon die voorkomt op de contactlijst, is in strijd met artikel 2.7° van het KB van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomst van vastgoedmakelaars.
– NjW 2012, 343, met noot RS ‘Recht op commissie voor vastgoedmakelaar na beëindiging overeenkomst’
– zie:
• KB van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars (B.S. 19/1/2007)