Nazicht van overeenkomsten soms duurder bij ContractScan.be en ondernemers die NIET in zand willen spelen

Graag breng ik u op de hoogte van mijn laatste ervaring bij het nazicht / opstellen van een contract.

Regelmatig word ik, via één van mijn websites nl. Contractscan.be, gecontacteerd door een nieuwe cliënt met de vraag een contract na te kijken.

Het contract dat wordt doorgestuurd is dan dikwijls een samenraapsel van hetgeen hij of zij op het internet heeft gevonden.

Omdat het regelmatig gebeurd, vond ik het moeite hier een blogartikel over te schrijven.

De klant stuurt dit door met het idee dat hierdoor mijn ereloon lager zou zijn. Want hij heeft toch al een contract…

Het laatste contract dat ik diende na te kijken waren eigenlijk drie contracten in één, met drie partijen ipv twee.

De cliënt was dan ook verbaasd dat ik hem er plots op wees dat de credits voor het nazicht van de overeenkomst op waren na meer dan drie uur nazicht en advies.

Inderdaad. De cliënt dacht tijd te winnen terwijl ik juist tijd verloor. Dit resulteert in een hogere kost. Logisch niet?

Vandaar dat het beter is dat u kort meedeelt wat het doel is van uw overeenkomst. Nog beter, eerst stelt u zich voor. Wie bent u? Wat doet u? Wat wil u?

Wij stellen u dan verder vragen die u beantwoordt en op die manier wordt het contract opgebouwd.

Wanneer u nazicht vraagt, moet een contract geanalyseerd worden en terug opgebouwd… Het vergt meer tijd en die tijd kan niet altijd volledig berekend worden.

Zeker wanneer door communicatie met de cliënt blijkt dat zijn volledig businessmodel dient herbekeken te worden.

Het begon dus met nazicht van een samenraapsel.

Maar wees tevreden, wij vertellen u zoals het is, op basis van onze brede ervaring.

U zou anders verder werken op basis van zand ipv stevige fundamenten.
Tenzij u graag in zand speelt uiteraard…