Verhoging griffierechten

Het rolrecht is de vergoeding voor het openen van een dossier bij de rechtbank. Voortaan betaalt u daarvoor 40 euro in een vredegerecht (daarvoor was dat 35 euro) en 100 euro bij een rechtbank van eerste aanleg of een rechtbank van koophandel (voorheen 82 euro).
Inschrijving op de rol Vorig tarief Nieuw tarief
Vredegerecht 35 euro 40 euro
Eerste aanleg 82 euro 100 euro
Hof van beroep 186 euro 210 euro
Hof van cassatie 325 euro 375 euro
Bij verzoekschrift 52 euro 60 euro
Bij verzoekschrift vredegerecht/politierechtbank 27 euro 31 euro
Kort geding 67,50 euro 80 euro
Bron: Programmawet van 22 juni 2012
De verminderde rechten worden ook verhoogd, van 25 euro naar 30 euro. Deze vermindering wordt bijvoorbeeld toegepast bij procedures inzake onderhoudsgeld. Hetzelfde geldt voor de opstelrechten van de griffiers (van 30 naar 35 euro).
Andere kosten
Ook de expeditierechten worden verhoogd. Die worden geheven op de verzending en aflevering van kopieën of uittreksels van een dossier. Daarentegen liggen de expeditierechten nu vast op 0,85 euro per pagina (tegen 0,75 euro daarvoor), ongeacht in welke griffie de aflevering plaatsvindt en ongeacht de drager van de documenten. Er geldt een minimumbedrag van 1,75 euro per aflevering op papier (t.o. 1,50) en 5,75 euro (i.p.v. 5 euro) voor andere dragers.
Expeditierechten Vorig tarief Nieuw tarief
Vredegerecht/politierechtbank 1,50 euro/pagina 1,75 euro/pagina
Eerste aanleg/hof van beroep/ rechtbank van koophandel 2,85 euro/pagina 3 euro/pagina
Cassatie 4,83 euro/pagina 5,55 euro/pagina